Krzyżtopór

Zamek o nazwie Krzyżtopór znajduje się w miejscowości Ujazd. Zamek został wybudowany w latach 1631-1644 według rozkazu Krzysztofa Ossolińskiego. Architektura zamku (zaprojektowana przez architekta Senesa Wawrzyńca) nawiązuje do podziału roku kalendarzowego. Wzniesiono tyle wież, ile jest pór roku - 4, tyle sa,l ile miesięcy w roku - 12, tyle komnat, ile tygoni w roku - 52, oraz tyle okien, ile dni w roku 365. Nazwa zamku Krzyżtopór nawiązuje do herbu rodu Osslińskich oraz głębokiej wiary Krzysztofa Ossolińskiego - fundatora obiektu. Krzyż i topór zostały umieszczone w bramie wjazdowej i przetrwały do dziś jako pamiątka po mieszkającej w zamku rodzinie.

Zdjęcia

Krzyżtopór

Krzyżtopór - wewnątrz