Skansen w Tokarni

Skansen w Tokarni, czyli Park Etnograficzny - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni jest miejsem, gdzie są przechowywane są
najcenniejsze zabytki budownictwa wiejskiego oraz małomiasteczkowego ziemi Kieleckiej.

W Skansenie w Tokarni od 2006 roku cyklicznie raz w roku odbywa się Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny.

Skansen w Tokarni - wiatrak
Wiatrak w skansenie w Tokarni.

Skansen w Tokarni - chałupy
Widok na chałupy w skansenie, w Tokarni.

Skansen w Tokarni - studnia
Studnia z żurawiem w skansenie, w Tokarni.